English

فراشیمی عقیق

اب تراش –اب صابون –کولانت –زد وان

فراشیمی عقیق	فراشیمی عقیق	فراشیمی عقیق

فراشیمی عقیق

شرکت فراشیمی عقیق در سایه لطف خداوند متعال و با هدف تولید و عرضه روغنهای صنعتی فعالیت خود را در سال 1383 آغاز نمود و سعی کرد تا با متمرکز کردن فعالیت خود بر روی روغنهای صنعتی خاص و با عرضه کیفیتهای بالا کمکی در جهت برطرف نمودن برخی از مسائل واحدهای تولیدی بردارد ، مسائلی از قبیل :

-         عمر کوتاه روغنهای مصرفی و مشکلات ناشی از تعویض های مکرر

-         مشکلات ناشی از اثر کیفیت پایین روغن روی قطعه و دستگاه

-         قیمتهای بالای روغنهای خارجی و بعضا" در دسترس نبودن

و .......

این شرکت همچنان در مسیر پیشرفت و توسعه گام برمی دارد و دست همکاری به سوی تمام صنعتگران این مرز و بوم دراز می کند و امیدواراست نتیجه این همکاری گامی باشد هرچندکوچک در راه تعالی و خودکفایی کشور عزیزمان ایران .